NOTA - Conexio Serveis

Vaya al Contenido
Amb l'aplicació de la Llei de Protecció de Dades (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre) i de la Societat dels Serveis de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE) de 12 d'octubre de 2002, CONEXIO SERVEIS, S.L. - GRUP CONEXIÓ informa:

"A CONEXIO SERVEIS, S.L. tractem la informació que ens facilita per tal d'oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si en CONEXIO SERVEIS, S.L. estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant CONEXIO SERVEIS, S.L., Torre Figueres, 44-46 local o a l'adreça de correu electrònic sat@conexioserveis.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Entenem dona la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els contractats com a client. "

Serveis

Tots els serveis sol·licitats a CONEXIO SERVEIS, S.L. estan subjectes al consentiment per part del client, que si s'escau, es realitzin mitjançant les empresses que pertanyen al Grup Conexió. Sent aquestes totalment responsables dels seus actes i serveis.

Clients

Tota la informació i les imatges d'aquesta web, son publicades amb el consentiment del propietari i només com publicitat de la seva activitat amb el seu propi benefici. Tenint la possibilitat de modificar o demanar la baixa de totes les seves dades quant vulguin, sol·licitant la mateixa per correu electrònic a sat@conexioserveis.com.

Publicitat

La publicitat continguda a la nostra web pertany a empresses especialitzades per a tal fi i per tant, son totalment responsables de la mateixa.

Propietat
L'empresa CONEXIO SERVEIS, S.L. amb nº de CIF B64993827, és la propietària dels dominis conexioserveis.cat, com, es, eu, net, org, i el seu domicili és a Torre Figueras 44-46 de Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

Conexio Serveis, S.L.
Torre Figueras, 44-46 Local 2
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

+34 607 251 953
+34 936 547 747
Regreso al contenido